Videos

Inleiding

Terracon Funderingstechniek B.V. is een Nederlands, maar internationaal georiënteerd bedrijf voor speciale funderingstechnieken. De Benelux en Duitsland worden beschouwd als thuismarkt, maar op project-basis zijn en zijn we regelmatig actief door geheel Europa: van Finland tot Portugal en van Schotland tot Hongarije. Ook buiten Europa heeft Terracon de nodige ervaring. Terracon’s kracht ligt bij het meedenken met de klant en veel projecten worden verkregen op basis van alternatieve aanbiedingen (funferingsoplossingen), waarbij Terracon ook vaak de engineering verzorgt. Terracon is met name sterk op de uitvoering van paalfunderingen voor grote industriële projecten zoals voor de papierindustrie en petrochemie. Daarnaast is Terracon actief in uitvoering van heiwerk voor de utiliteitsbouw en de infrastructuur.

PDA-test

In het petrochemische gebied Rijnmond is zoals hier is te zien een zgn. PDA-test uitgevoerd. Het is voor zware en gevoelige constructies nodig om de vooraf bepaalde draagkracht van een paalfundering te toetsen aan de werkelijkheid.
Aan de hand van een PDA-test, ‘Pile Driving Analysis’ wordt gekeken of de berekende draagkracht ook werkelijk gehaald wordt. Hierbij wordt de hei-energie en de effecten ervan op de paal door de weerstand van de grond zeer nauwkeurig gemeten en geanalyseerd. De berekende uitslag en het daadwerkelijke testresultaat zijn zeer snel beschikbaar en op deze manier kan de fundering zonodig nog worden aangepast.

Terr-Econ-Buispalen met groutinjectie

Amsterdam, onze hoofdstad is gebouwd op een zeer slappe ondergrond. Door de ideale ligging met open en beschutte verbinding naar de toenmalige Zuiderzee is deze stad ontwikkeld tot wat ze nu is. Om op de drassige grond te kunnen bouwen hebben de eerste Amsterdammers hun huizen op houten palen gezet die zover de grond in staken dat ze op een zandlaag stonden. Het nadeel van houten palen is dat deze kunnen gaan rotten, vooral wanneer het grondwaterpeil zakt. Onder andere daarom is de keuze voor hout al heel lang niet meer aan de orde. Voor nieuwe en ook steeds zwaardere gebouwen zijn daarbij steeds vaker veel langere en ook veel zwaardere palen nodig.
De lange Terr-Econ buispaal wordt exact op de gemarkeerde plek gezet, daarna kan het heien beginnen. Met grout, bestaande uit een mengsel van zand, cement en water wordt van onderaf door de boorpunt geïnjecteerd. Hierdoor ben je altijd zeker dat de buis, wanneer de grout er aan de bovenkant uit stroomt geheel gevuld is. De stalen ringen aan de bovenzijde dienen voor aanhechting van de paal met de ‘onder-water-betonvloer’, waardoor deze zeer hoge krachten kan overbrengen. Zoals duidelijk is te zien wordt de paal in de grond gedraaid. Het voordeel hiervan is dat de paal met veel minder geweld de grond in kan worden gebracht waardoor schade aan omliggende panden en objecten wordt voorkomen. Het is eveneens een trillingsvrij, geluidsarm en grondverdringend paalsysteem. Door toepassing van een tijdelijke verlengingsbuis met een soort van bajonet-aansluiting, kan deze paal – zoals hier – ook verdiept, dus onder het werkniveau worden aangebracht en worden de palen pas later, d.w.z. na meters ontgraving zichtbaar.

Pre-fab betonpalen

Bij heipalen denkt eigenlijk iedereen die het woord Heien hoort aan deze paal, de prefabpaal oftewel de vooraf gefabriceerde betonnen paal. Door herhaaldelijk met een heiblok op de paal te slaan, wordt deze in de grond geslagen; het eigenlijke heien. Vroeger gebeurde dit met houten palen, met kans op houtrot, maar met beton heb je toch een veel duurzamere oplossing. Om de paalkoppen niet kapot te slaan wordt er een houten vulling gebruikt die de energie beter gedoseerd aan de paal doorgeeft. Prefab palen zijn een beproefd en nog steeds veel toegepast paalsysteem!

RUG: Construction of new Energy Academy Europe Building

Spectaculaire drone beelden waar, vanuit de lucht, onze werkzaamheden goed te zien zijn.
Op de Zernike Campus Groningen vindt grote, duurzame nieuwbouw plaats voor de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het nieuwe gebouw, genaamd Zernikeborg, zal een van de grootste constructies worden in Nederland en zal zo’n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Naast kantoor- en collegeruimtes zal het gebouw ook een breed scala aan bijzondere laboratoria bevatten, waaronder fysische, (bio)chemische en trillingsvrije labs.
Meer over de RUG werkzaamheden: http://www.rug.nl/groundbreakingwork