Terr-econ palen

Typering van het systeem

In de grond gevormde, grondverdringende trillingsvrij aangebrachte betonpaal, vervaardigd met behulp van een schroevend ingebrachte stalen hulpbuis.

Video

Brochure

 

Vervaardiging

Omschrijving:

 1. Een stalen hulpbuis, voorzien van een losse gietijzeren boorpunt, wordt geplaatst op het maaiveld.
 2. De buis wordt schroevend op diepte gebracht door het aanbrengen van axiale druk en een draaimoment.
 3. Bij het bereiken van het gewenste niveau wordt de wapening in de buis afgehangen, nadat gecontroleerd is of de buis droog en vrij van grond is.
 4. De buis wordt gevuld met betonspecie.
 5. De buis wordt vervolgens rechtsom draaiend of stilstaand getrokken.
 6. De paal wordt afgewerkt en de stelling kan verplaatst worden.

Materieel

 1. Gegevens stelling
  a. Gehanteerde typen: Junttan PM 30, Hitachi CX 700 GLS , IHC F3500 en Woltman 900 HPDR, SennebogenS6100XLR.
  b. Zwaarste onderdeel Junttan PM 30: 0,60 MN, Woltman 900 HPDR: 1,50 MN, SennebogenS6100XLR 1,90 MN
  c. Wijze van transport naar de bouwplaats: dieplader.
  d. Benodigd hulpmaterieel: shovel t.b.v. horizontaal transport op de bouw-plaats, bij moeilijk bereikbare paallocaties wordt soms gebruik gemaakt van een hulpkraan of betonpomp.
  e. Wijze van transport op de bouwplaats: zelfrijdende funderingsmachine.
  f. Maximaal begaanbare helling: 1:7 à 1:10.
 2. Capaciteit inbrengmaterieel
  Vermogen boormotoren:
  • Draaimoment: max. 400 à 450 kNm.
  • Axiale drukkracht: 300 à 500 kN, afhankelijk van het stellingtype.
 3. Trillingsniveaus
  Dit systeem kan als trillingsvrij worden aangemerkt.
 4. Geluidsniveaus
  Circa 80 à 85 dB(A) op 10 m1.

Karakteristieke eigenschappen

 1. Dwarsafmetingen

  Uitwendige schachtdiameter Diameters boorpunt
  ø 380 mm ø 470 mm
  ø 460 mm ø 560 mm
  ø 560 mm ø 670 mm
 2. Mogelijke paallengte
  Tot circa 40 à 45 m1.
 3. Gebruikelijke wapening
  a. Hoofdwapening: 5 ø 12 mm tot 10 ø 25 mm; zware wapening zelfs tot ø 32 mm. Eventueel kunnen staalprofielen of voorspanstaven worden aangebracht.
  b. Spiraalwapening: ø 8 mm tot ø 16 mm met een spoed van minimaal 300 à 1000 mm.

Draagkracht/vervormingsgedrag

 1. Grondmechanische draagkracht
  a. Paalklassefactoren conform NEN 9997-1:
  • Paalpunt
  αp = 0,63 β – factor in rekening te brengen overeenkomstig norm NEN 9997-1, afhankelijk van de verhouding tussen uitwendige buisdiameter en diameter schroefpunt; bij genoemde afmetingen: β = 1,0
  • Schachtwrijving
  αs = 0,009 .
  b. Last-vervormingsgedrag: overeenkomstig type 1 van NEN 9997-1.
  c. Belastingsspectrum: tot circa 3000 kN druk (rekenwaarde).
 2. Wat wordt als paalpuntniveau aangemerkt?
  Maximale diameter van de boorpunt.
 3. Mogelijkheden voor vergroting van de grondmechanische draagkracht
  Het gebruik van een groutomhulling in de draagkrachtige zandlagen.
 4. Mogelijkheden voor reductie van de negatieve kleef
  Mogelijk door toepassing van een combinatiepaal (geprefabriceerde betonkern met bentonietomhulling; zie ook het infoblad van de Terra-Son-Paal).

Mogelijke toepassingen

1a Toepasbaarheid bij grote variatie in de bodemgesteldheid
Aanpassingen mogelijk door variabele paallengte. Door registratie van het draaimoment, axiale drukkracht en boortijd komt informatie beschikbaar omtrent de vastheid van de funderingslagen.
1b. Toepasbaarheid bij slappe bodemlagen
Bij de aanwezigheid van zeer slappe bodemlagen kunnen, indien noodzakelijk aanvullende maatregelen worden toegepast, waaronder een aangepast betonmengsel met meer fijne delen of kunststof vezels. Tevens kan worden gekozen voor de Terr-Econ-buispaal met een permanente casing.
2. Mogelijke schoorstanden

3. Uitvoering in beperkte ruimte

4. Minimale hart-op-hart-afstand in verband met uitvoering
Circa twee maal de diameter van de schroefpunt als de  belendende palen een ouderdorm van minimaal één dag hebben bereikt (BRL-2356 (237/01) :20 uur.
5. Minimale tussenafstand tot belendingen in verband met uitvoering
Minimaal 0,8 à 0,9 m1.
6. Mogelijke uitvoering vanaf open water
Alleen mogelijk bij uitvoering als combinatiepaal
7. Geschiktheid als trekpaal
Goed, palen zijn volledig te wapenen met eerder genoemde  wapeningsafmetingen. Door middel van injectie met een groutspecie is een hogere schachtwrijving te bewerkstelligen. (Terr-Econ-buispaal).

8. Aanvullende bepalingen/opmerkingen

Kwaliteit en veiligheid

Terracon beschikt over een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem volgens NEN-NE-ISO 9001:2015 en VCA Petrochemie en Veilig Bewust Certificaat 3. De palen worden uitgevoerd conform het projectgebonden kwaliteits-en veiligheidsplan, waar het keuringsplan deel van uitmaakt.

— Posted on 19 februari 2014 at 15:56 by