Terr-econ buispalen

Typering van het systeem

In de grond gevormde, grondverdringende en trillingsvrij aangebrachte betonpaal, met permanente stalen buis.

Video

Brochure

Vervaardiging

Omschrijving:

 1. Een stalen hulpbuis, voorzien van een aangelaste gietstalen boorpunt, wordt geplaatst op het maaiveld.
 2. De buis wordt schroevend op diepte gebracht door het aanbrengen van axiale druk en een draaimoment. Tijdens het inbrengen van de paal wordt via leidingen een mortelomhulling in de draagkrachtige zandlagen rondom de paalschacht geïnjecteerd.
 3. Na het bereiken van het gewenste niveau wordt de wapening aangebracht. Meestal wordt de buispaal afgedekt en worden meerdere buispalen in één fase tegelijk van wapening voorzien.
 4. De buis wordt hierna gevuld met betonspecie.
 5. De paal wordt afgewerkt en de stelling kan worden verplaatst.

Materieel

 1. Gegevens stelling a. Gehanteerde typen: Junttan PM 30, IHC F3500, Hitachi CX 700 GLS en Woltman 900 HPDR. b. Zwaarste onderdeel Junttan PM 30: 0,60 MN,Hitachi CX 700 GLS 0,9 MN, IHC F3500 0,9 MN Woltman 900 HPDR: 1,50 MN, SenebogenS6100XLR. c. Wijze van transport naar de bouwplaats: dieplader. d. Benodigd hulpmaterieel: shovel t.b.v. horizontaal transport op de bouw-plaats, bij moeilijk bereikbare paallocaties wordt soms gebruik gemaakt van een hulpkraan of betonpomp. e. Wijze van transport op de bouwplaats: zelfrijdende funderingsmachine. f. Maximaal begaanbare helling: 1:7 à 1:10.
 2. Capaciteit inbrengmaterieel Vermogen boormotor: • Draaimoment: max. 450 kNm. • Axiale drukkracht: 300 à 500 kN, afhankelijk van het stellingtype.
 3. Trillingsniveaus Dit systeem kan als trillingsvrij worden aangemerkt.
 4. Geluidsniveaus Circa 80 à 85 dB(A) op 10 m1.

Karakteristieke eigenschappen

 1. 1. Dwarsafmetingen
  Uitwendige schachtdiameter Diameters boorpunt
  ø 324 mm ø 450 mm
  ø 355 mm ø 560 mm
  ø 406 mm ø 560 mm
 2. Mogelijke paallengte Tot circa 40 à 45 m1.
 3. Gebruikelijke wapening a. Hoofdwapening: 5 ø 12 mm tot 10 ø 25 mm; zware wapening zelfs tot ø 32 mm. Eventueel kunnen staalprofielen of voorspanstaven worden aangebracht. b. Spiraalwapening: ø 8 mm tot ø 16 mm met een spoed van minimaal 300 à 1000 mm.

Draagkracht/vervormingsgedrag

 1. Grondmechanische draagkracht a. Paalklassefactoren conform NEN 9997-1: • Paalpunt αp = 0,56 bij mortelomhulling kan een waarde van minimaal 0,63 worden aangehouden β – factor in rekening te brengen overeenkomstig norm NEN 9997-1, afhankelijk van de verhouding tussen uitwendige buisdiameter en diameter schroefpunt. Bij toepassing van mortelomhulling is ß = 1,0. • Schachtwrijving αs = 0,006 indien geen mortelomhulling wordt toegepast αs = 0,009 voor Terr-Econ-buispalen met mortelomhulling; in geval van aanbrengen van mortel na installatie van de paal (na-injectie) zijn veelal hogere waarden haalbaar. b. Aanvullende bepalingen bij berekening paaldraagkracht: niet van toepassing. c. Last-vervormingsgedrag: overeenkomstig type 1 van NEN 9997-1 d.Belastingsspectrum: tot circa 2000 kN à 4000 kN druk (rekenwaarde).
 2. Wat wordt als paalpuntniveau aangemerkt? Niveau van de boorpunt.
 3. Mogelijkheden voor vergroting van de grondmechanische draagkracht Aanbrengen van een mortelomhulling (injectie).
 4. Mogelijkheden voor reductie van de negatieve kleef Mogelijk door toepassing van een omhulling in de slappe grondlagen, bijvoorbeeld bentoniet.

Mogelijke toepassingen

1a Toepasbaarheid bij grote variatie in de bodemgesteldheid Aanpassingen mogelijk door variabele paallengte. Door registratie van het draaimoment, axiale drukkracht en boortijd komt informatie beschikbaar omtrent de vastheid van de funderingslagen. 1b. Toepasbaarheid bij slappe bodemlagen Goed in verband met permanente casing. 2. Mogelijke schoorstanden

3. Uitvoering in beperkte ruimte

4. Minimale hart-op-hart-afstand in verband met uitvoering Circa twee maal de diameter van de boorpunt. 5. Minimale tussenafstand tot belendingen in verband met uitvoering Minimaal 0,7 à 0,8 m1. 6. Mogelijke uitvoering vanaf open water Goed mogelijk. 7. Geschiktheid als trekpaal

8. Aanvullende bepalingen/opmerkingen

Kwaliteit en veiligheid

Terracon beschikt over een gecertificeerd kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem volgens NEN-NE-ISO 9001:2015 en VCA Petrochemie en Veilig Bewust Certificaat 3. Gewerkt wordt met interne uitvoeringsrichtlijnen. De palen worden uitgevoerd conform het projectgebonden kwaliteits- en veiligheidsplan, waar het keuringsplan deel van uitmaakt.

— Posted on 19 februari 2014 at 15:57 by